Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε και Στ'

Γλώσσα 

Σήμερα μιλήσαμε για τα θηλυκά ουσιαστικά σε - ος, πχ η οδός, η είσοδος, η λεωφόρος (βλέπουμε φωτοτυπία)
Για το σπίτι έχουμε μία φωτοτυπία και να μάθουμε να κλίνουμε σωστά αυτά τα ουσιαστικά
Ανάγνωση έχουμε το Κείμενο " Υπόγειες διαδρομές"
Ορθογραφία έχουμε τους ορισμούς των λέξεων της άσκησης 6 σελ.35.
Αντιγραφή 4 φορές την άσκηση 6 (λέξεις και ορισμούς)

Μαθηματικά Στ' 

Σήμερα μιλήσαμε για τις αριθμητικές παραστάσεις. Αφού διαβάσουμε τη θεωρία, θα κάνουμε τις 4 αριθμητικές παραστάσεις που σας έδωσα στο πενηντάφυλλο. Προσέχτε, θέλω κάθε φορά που θα φτάνετε στο τέλος την αριθμητική παράσταση, να αλλάζετε γραμμή. Επίσης να υπογραμμίζετε ποια πράξη θα κάνετε.

Ιστορία 
Προχωρήσαμε στο επόμενο κεφάλαιο και το έχουμε μέχρι εκεί που βάλαμε τίτλους στις παραγράφους.

Σας  υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε Θρησκευτικά. Στα θρησκευτικά έχουμε να μάθουμε τον ψαλμό " Την Υπερμάχω " (βλ. φωτοτυπία)

Καλό διάβασμα!!