Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Β΄

Γλώσσα

Αντιγραφή (Να επιμείνετε να κάνουν καλά γράμματα)
Ορθογραφία (τη γράφουμε πολλές φορές σε ένα πρόχειρο)
Ανάγνωση " Στο σινεμά" σελ. 64 στο χοντρό
Μιλήσαμε για το διπλό τονισμό σε κάποιες λέξεις. Αφού ξαναδιαβάσουμε τη θεωρία από τη θεωρία, τότε θα κάνουμε τις δύο ασκήσεις που έχουν τον αριθμό 1 από τη φωτοτυπία.

Μαθηματικά

Στα Μαθηματικά ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο .Για το σπίτι έχουμε μία φωτοτυπία. Προσοχή, από την φωτοτυπία δεν έχουμε την άσκηση 4.