Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε και Στ

Γλώσσα

Για το σπίτι έχουμε μία φωτοτυπία. Τη Δευτέρα έχουμε τεστ στα κεφάλαια 1 και 2

Μαθηματικά Ε΄

Για το σπίτι έχουμε κάποιες ασκήσεις στο πενηντάφυλλο.

Μαθηματικά Στ΄

Αύριο γράφουμε τεστ από 1-8, μέχρι αριθμητικές παραστάσεις. Σήμερα προχωρήσαμε στο κεφάλαιο στρογγυλοποίησης κι έχουμε μία φωτοτυπία.

ιστορία

Στην ιστορία προχωρήσαμε στο Κεφάλαιο " Ρήγας Φεραίος και Αδαμάντιος Κοραής". Μας βοηθάει πολύ το σχεδιάγραμμα. 

Μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε κι γεωγραφία. Στην γεωγραφία  Προχωρήσαμε στο Κεφάλαιο 9 "Ατμόσφαιρα" κι έχουμε τις δύο πρώτες σελίδες. Πρέπει να ξέρουμε τα στρώματα της ατμόσφαιρας και τι είναι η τρύπα του όζοντος. Επίσης την Παρασκευή θα πρέπει να θυμόμαστε πού είναι οι ωκεανοί, οι ήπειροι, οι κυριότερες θάλασσες και να τις βρίσκουμε στο χάρτη.
Δεν ξεχνάμε ότι γι΄ αύριο έχουμε το γλωσσάρι της ιστορίας για ορθογραφία.