Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε΄- Στ΄

Γλώσσα 
΄
Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τη φωτοτυπία ή δεν την έχουν γράψει στο τετράδιο εργασιών τους, να τις ολοκληρώσουν αύριο. Σας θυμίζω ότι πρέπει να ξαναδιαβάσετε την κλίση του επιθέτου ο διεθνής,-ης, -ες και να μάθουμε να κλίνουμε τα επίθετα αυτής της κατηγορίας σωστά. Πολλοί από εσάς δεν ήσασταν  καθόλου καλά διαβασμένοι. 

Επίσης αν και είχα επισημάνει σε κάποιους από εσάς το θέμα για το τετράδιο αντιγραφής, δεν είδα βελτίωση. Ελπίζω αύριο να δω.

Σας θυμίζω ότι αύριο πρέπει να παραδόσετε και τη εργασία με το πολιτιστικό κτίριο (άσκηση 3 στο χοντρό). Όσοι δεν την έχετε κάνει, πρέπει αύριο να την φέρετε, γραμμένη στο τετράδιο 3 θεμάτων.

Ορθογραφία έχουμε το γλωσσάρι της γεωγραφίας

Μαθηματικά Ε΄ 

Έχουμε μία φωτοτυπία στο πενηντάφυλλο. Προσπαθήστε να βρείτε όλες τις περιπτώσεις.

Μαθηματικά Στ΄

Ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία χωρίς τη βοήθεια κάποιου.


Γεωγραφία

Προχωρήσαμε στο Κεφάλαιο 6 " Το ηλιακό σύστημα". Πέρα από το γλωσσάρι θα πρέπει να ξέρουμε και τους πλανήτες και να τους τοποθετούμε στη σειρά από αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο μέχρι τον  μακρύτερο.
Ασκήσεις για το σπίτι 2 και 3 σελ.10 (λεπτό)


Φυσική

Κάναμε το Φύλλο εργασίας " Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη " .  Για το σπίτι μαθαίνουμε από τη φωτοτυπία. Επίσης στο σπίτι θα κάνουμε και τις ασκήσεις 1 και 2 της σελίδας 34.