Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Τι έχουμε γι΄ αύριο

Γλώσσα

Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις ασκήσεις στο λεπτό.

Φυσική
Διαβάζουμε από το πράσινο βιβλίο την ενότητα για το φυσικό αέριο

Γεωγραφία
Στη Γεωγραφία μαθαίνουμε πού βρίσκονται οι σημαντικότερες θάλασσες του κόσμου (φωτοτυπία), τι είναι διώρυγα και τι πορθμός.


Σας θυμίζω ότι αύριο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει το άρθρο που έχει ο καθένας μας