Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε - Στ

Γλώσσα 

Για το σπίτι έχουμε να: 
1) Ξαναδιαβάσουμε τα θηλυκά σε -ος
2) Ανάγνωση σελ. 19 στο λεπτό 
2) Αντιγραφή και ορθογραφία την πρώτη παράγραφό της σελ. 19 στο λεπτό.
3) Να κάνουμε την άσκηση 3 στο λεπτό (σελ. 20)

Μαθηματικά Στ

Μάθαμε και τις παρενθέσεις στις αριθμητικές παραστάσεις. Για το σπίτι έχουμε να επιλύσουμε 5 αριθμητικές παραστάσεις στο πενηντάφυλλο.

Μαθηματικά Ε

Στα Μαθηματικά ολοκληρώσαμε την 1η ενότητα κι έχουμε μία φωτοτυπία για το σπίτι, καθώς και 4 διαιρέσεις στο πενηντάφυλλο.

Θρησκευτικά

Προχωρήσαμε στο επόμενο κεφάλαιο της συγχωρέσεως. Αύριο, όσοι δεν ήξεραν την Υπερμάχω σήμερα, θα την πουν το πρωί. Επιβάλλεται να την ξέρουν αύριο. 

Αύριο έχουμε Γεωγραφία. Από τη φωτοτυπία πρέπει να ξέρουμε ποιες και πού είναι οι ήπειροι, καθώς ποιοι και πού είναι οι ωκεανοί. Επίσης πρέπει να ξέρουμε τι συμβολίζουν τα χρώματα της ολυμπιακής σημαίας.

Αυτά τα δύο παιχνιδάκια θα σε βοηθήσουν να μάθεις πιο εύκολα που είναι οι ήπειροι και οι ωκεανοί. Πάτα κλικ πάνω στις εικόνες και ξεκίνα....


Φυσική

Πρέπει να γνωρίζουμε την πορεία δημιουργίας των ορυκτών ανθράκων, να τους διαχωρίζουμε σε άμορφους και κρυσταλλικούς και να ξέρουμε καλά τη φωτοτυπία.