Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Β΄

Γλώσσα 


Για αντιγραφή έχουμε το κείμενο στο κόκκινο τετράγωνο στη σελίδα 67 (χοντρό) 4 φορές. Αυτό θα έχουμε κι ως ορθογραφία.
Για ανάγνωση θα έχουμε το κείμενο " Ο ψεύτης βοσκός" σελ. 67. Θα το διαβάσουμε τουλάχιστον 7 φορές.
Για το σπίτι θα κάνουμε την άσκηση 8 στη σελίδα 38 (λεπτό)

Μαθηματικά

Στο πενηντάφυλλο έχουμε γράψει μία άσκηση για να την λύσουμε.