Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Β΄ τάξη

Γλώσσα 

Ανάγνωση το κείμενο της σελίδας 45 στο χοντρό. Θα το διαβάσουμε τουλάχιστον 7 φορές για να λυθεί η γλώσσα μας.
Αντιγραφή  και ορθογραφία έχω βάλει ξεχωριστό κείμενο σε καθένα από εσάς. Ο καθένας έχει αντιγραφή αυτό που είναι υπογραμμισμένο.


Μαθηματικά

Ολοκληρώσαμε τις ασκήσεις στο λεπτό κι έχουμε 3 ασκήσεις στο πενηντάφυλλο.