Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε - Στ

Γλώσσα 

Ορθογραφία
Τις ασκήσεις της φωτοτυπίας της Τετάρτης (για όποιον δεν τις έδωσε χθες)

Γεωγραφία

Τεστ στα κεφάλαια 1-6

Ιστορία

Όλο το κεφάλαιο 5

Φυσική
Το κεφάλαιο με τους ορυκτούς άνθρακες και τις 2 ασκήσεις για το σπίτι. Να γνωρίζουμε πώς δημιουργήθηκαν οι ορυκτοί άνθρακες