Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε -Στ΄

Γλώσσα

Γι ΄αύριο έχουμε να μάθουμε πώς κλίνονται τα επίθετα ης,ης,ες (π.χ ο διεθνής, η διεθνής το διεθνές). Σκοπός μας είναι να κλίνουμε εκφράσεις που έχουν αυτά τα επίθετα και να βρίσκουμε τη σωστή κατάληξη . Για το λόγο αυτό μαθαίνουμε καλά το παράδειγμα ο  διεθνής, η διεθνής, το διεθνές από το χοντρό και τη σημείωση στο πενηνταφυλλό μας. 
Για το σπίτι έχουμε την άσκηση 3 στη σελίδα 30 (χοντρό) και από τη φωτοτυπία τις ασκήσεις που σημειώσαμε.
Επίσης έχουμε και ορθογραφία από τη φωτοτυπία. 

Σημείωση: Όσοι από εσάς δεν είχατε σωστά τις αντιγραφές σας (και ξέρετε ποιοι είστε), αύριο να τις έχετε έτοιμες να τις ελέγξω.

Φυσική

Κάναμε το Φύλλο εργασίας " Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη " . για το σπίτι μαθαίνουμε από τη φωτοτυπία. Επίσης στο σπίτι θα κάνουμε και τις ασκήσεις 1 και 2 της σελίδας 34.

Μαθηματικά Στ΄

Μαθαίνουμε καλά τη θεωρία και τις δύο εφαρμογές (διαίρεση με το 10,10,1000 ή διαίρεση με το 0,1.001, 001)
 Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 7. Για το σπίτι έχουμε α) την άσκηση 1 στο λεπτό και β) τις σημειωμένες ασκήσεις από τη φωτοτυπία.

Ιστορία
Έχουμε τις δύο πρώτες παραγράφους τις οποίες τις διαβάζουμε καλά και από το σχεδιάγραμμα.


Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε και θρησκευτικά. Στα θρησκευτικά έχουμε  να διαβάσουμε καλά τη φωτοτυπία με τα μυστήρια. Πρέπει να ξέρουμε πόσα είναι και ποια είναι τα μυστήρια (λίγα λόγια για κάθε μυστήριο) καθώς και να κάνουμε την άσκηση 2 της σελίδας 30 (το πολύ 10 σειρές στο τετράδιο 3 θεμάτων). Στα μυστήρια μας ενδιαφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας δίνει τη θεία χάρη.

Επίσης αύριο έχει μαθηματικά και η Ε΄ . Για το σπίτι έιχε τις επαναληπτικές ασκήσεις στο χοντρό.