Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε - Στ΄

Γλώσσα

Επιμένουμε στα επίθετα -ης,-ης,-ες και συμπληρώσαμε κάποιες ασκήσει με αυτό το φαινόμενο.
Για το σπίτι θα έχουμε ορθογραφία από τη φωτοτυπία καθώς και μία φωτοτυπία.
Αν και αύριο θα ΄ρθείτε χωρίς τσάντες, θα ήθελα να μου φέρετε το τετράδιο εργασιών της γλώσσας για να δω την άσκηση με το πολιτιστικό κτήριο και τη μία άσκηση που δεν διορθώσαμε.

Φυσική

Στη Φυσική προχωρήσαμε στο Φύλλο εργασίας  " Οι ορυκτοί άνθρακες". Αύριο θα σας δώσω μία περιληπτική φωτοτυπία για τη θεωρία των ορυκτών ανθράκων. Για το σπίτι έχουμε τις δύο ασκήσεις του φυλλαδίου.

Γεωγραφία

Στην Γεωγραφία προχωρήσαμε στο κεφάλαιο " Ήπειροι και ωκεανοί". Θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε να εντοπίζουμε τις ηπείρους και τους ωκεανούς σε ένα χάρτη. Επίσης, να ξέρουμε ποιοι είναι οι ήπειροι και οι ωκεανοί (είναι γραμμένα στη φωτοτυπία που σας έδωσα)

Σημείωση: Τη Δευτέρα θα γράψουμε τεστ στα κεφάλαια 1 έως 6. Επομένως, θέλω να διαβάσετε αυτά τα κεφάλαια και να μου πείτε την Παρασκευή , αν έχετε απορίες.

Μαθηματικά Στ΄ 

Έχουμε μία φωτοτυπία 

Σας θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε θρησκευτικά. Στα θρησκευτικά έχουμε να μάθουμε τον ψαλμό " Την Υπερμάχω"