Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Β΄

Γλώσσα 
Αντιγραφή και ορθογραφία έχουμε να κλίνουμε το ρήμα είμαι 3 φορές
Ανάγνωση έχουμε τη σελίδα 70.
έχουμε μία φωτοτυπία με το βοηθητικό ρήμα είμαι

Μαθηματικά
Στα μαθηματικά μιλήσαμε για το διπλάσιο και κάναμε κάποιες ασκήσεις στο πενηντάφυλλο. έχουμε μία φωτοτυπία για το σπίτι.