Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε-Στ΄

Γλώσσα

α) Ασχοληθήκαμε με την κλίση ρημάτων α συζυγίας. Για το σπίτι θα μελετήσουμε το φυλλάδιο με τη θεωρία και θα ασχοληθούμε μόνο με την οριστική έγκλιση. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρώτη σελίδα με τις καταλήξεις.
β) Στο τετράδιο εργασιών κλίνουμε τα ρήματα αγγίζω και αγγίζομαι σε όλους τους χρόνους.
γ) Από τη φωτοτυπία κάνουμε μόνο τις ασκήσεις της πίσω πλευράς. Αν κάποιος έχει χρόνο, κάνει και τις μπροστά. Η Ε τάξη έχει ήδη κάνει τη φωτοτυπία.
δ) Ορθογραφία έχουμε την νέα σημερινή φωτοτυπία με λέξεις που σας έδωσα με ημερομηνία 12/10/2015.

Μαθηματικά Στ΄

Μαθαίνουμε καλά τη θεωρία του κεφαλαίου 5 (αντιμεταθετική, προσεταιριστική, μειωτέος, αφαιρετέος, διαφορά) και κάνουμε τη φωτοτυπία για το σπίτι. Από τη φωτοτυπία δεν κάνουμε το τελευταίο πρόβλημα. Προσοχή: Τα προβλήματα τα γράφουμε στο πενηντάφυλλο των μαθηματικών ΜΑΖΙ με την εκφώνησή τους.

Φυσική

Ολοκληρώσαμε το 1ο φύλλο εργασίας.

Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε θρησκευτικά. Στα θρησκευτικά έχουμε το Κεφάλαιο 5 (σελ. 18-20).
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
-Ποια είναι τα δύο μέρη της Αγίας Γραφής. (Καινή  - Παλαιά)
-Τι σημαίνει Διαθήκη
- Ότι Καινή Διαθήκη σημαίνει Καινούργια Διαθήκη (Καινούργια Συμφωνία) καινή = καινούργια
-Πόσα είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο είναι το πρώτο βιβλίο της.
- Σε τι ξεχωρίζει η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά (Τι έγινε μετά τη Γέννηση του Χριστού - Τι έγινε πριν τη Γέννηση του Χριστού)
-Πόσα βιβλία έχει η Καινή Διαθήκη και ποια
-Ποιοι είναι οι 4 Ευαγγελιστές που έγραψαν τα 4 Ευαγγέλια
-Τι σημαίνει Ευαγγέλιο
- Τι μαθαίνουμε αν διαβάσουμε τις Πράξεις των Αποστόλων και τι τις Επιστολές των Αποστόλων.