Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε΄ - Στ΄

Γλώσσα 


Ολοκληρώσαμε το 1ο κεφάλαιο (χοντρό, λεπτό). Για αύριο έχουμε ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 14 στο λεπτό.

Γεωγραφία

Στη Γεωγραφία ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 4 (Ο άξονας και η περιστροφή της γης). Επειδή όμως κάποιοι από εμάς δεν είχαν διαβάσει το κεφάλαιο 3. θα έχουμε και τα δύο κεφάλαια για την επόμενη φορά.
Για το σπίτι οι εργασίες που θα έχουμε είναι α) η άσκηση 4 από τη σελίδα 7 (λεπτό), β) οι ασκήσεις  1,2,3,4 στη σελίδα 8 (λεπτό)

Επίσης θα ήθελα να κάνετε και την παρακάτω άσκηση στο τετράδιο των θεμάτων ή στο πρόχειρο.Αφού δείτε το παρακάτω βίντεο με το μύθο του Φαέθωνα, θα ήθελα να απαντήσετε στις εξής δραστηριότητες.
1) Γράψτε σε ένα κείμενο 10 σειρών τον μύθο του Φαέθωνα όπως τον καταλαβαίνετε.
2) Πώς ερμήνευαν την εναλλαγή μέρας - νύχτάς οι αρχαίοι Έλληνες;Μαθηματικά Ε΄

Ολοκληρώσαμε (πλην μίας) τις ασκήσεις στο λεπτό. Για το σπίτι έχουμε μία φωτοτυπία (μόνο τις ασκήσεις που σας έχω πει)

Μαθηματικά Στ΄

Προχωρήσαμε στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 6). Αφού συμπληρώσουμε τον Πίνακα της δραστηριότητας 1 (χοντρό), θα διαβάσουμε πολύ καλά τη θεωρία, έτσι ώστε να ξέρουμε να εξηγούμε με παράδειγμα α) την αντιμεταθετική, β) την προσεταιριστική και γ) την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού. Από τη φωτοτυπία θα κάνουμε μόνο τις ασκήσεις που σας είπα. Σας θυμίζω ότι η άσκηση 1 και το 1ο (και μοναδικό) πρόβλημα θα γραφτούν στο τετράδιο με την εκφώνησή τους.

Φυσική

Προλάβαμε μόνο τις δύο πρώτες πηγές ενέργειας.


Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε ιστορία. Διαβάζουμε καλά το κεφάλαιο που έχουμε σελ 28- 29.  Το σχεδιάγραμμα μας βοηθά. Προαιρετικά θα ήθελα τη γνώμη σας στη παρακάτω ερώτηση. (Την γράφουμε στο τετράδιο των θεμάτων).

Παρατηρείτε κάποια διαφορά ανάμεσα στην συμπεριφορά των Οθωμανών και των Βενετών σε σχέση με τους Έλληνες; Πώς συμπεριφέρονται οι μεν και οι δεν στην αρχή και πώς μετά; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αλλάζουν συμπεριφορά; (Εκφράστε ελεύθερα τις απόψεις σας.)

Υστερόγραφο

Εξυπακούεται ότι θα έχουμε ξανά για ορθογραφία το γλώσσαρι της ιστορίας (τις λέξεις που έχουμε σημειώσει).

Καλό υπόλοιπο της μέρας!!!!