Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε- Στ΄

Γλώσσα Ε΄- Στ΄

Στη Γλώσσα έχουμε προχωρήσει στο κεφάλαιο 2 ¨Η γειτονία στην πόλη" 
Ανάγνωση έχουμε τη σελίδα 24
Αντιγραφή έχουμε 4 φορές το κείμενο της κουκίδας στη σελίδα 27
Ορθογραφία έχουμε τι σημαίνουν  οι λέξεις της άσκησης 4 (σελ. 27) ηχογραφώ,ηχομόνωση, ηχόχρωμα,ηχόμετρο, ηχολήπτης ΑΛΛΑ και το κείμενο της αντιγραφής

Αύριο θα ασχοληθούμε με τις εγκλίσεις.


Φυσική

Στη Φυσική έχουμε τις πηγές ενέργειας και για το σπίτι τις ασκήσεις για το σπίτι.


Μαθηματικά Στ΄

Ολοκληρώσαμε τις ασκήσεις στο κεφάλαιο

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

Κάναμε το κεφάλαιο 2 (σελ. 10). Θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε τις μορφές των οικογενειών (μονογονεϊκή, πυρηνική κτλ) και να κάνουμε την άσκηση στην κορφή της σελίδας 13.


Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε Θρησκευτικά. Όσοι από εσάς δεν είχατε διαβάσει την προηγούμενη φορά, να διαβάσετε αύριο το κεφάλαιο 5, γιατί θα γράψετε αύριο τεστ στην ορθογραφία.
Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να γνωρίζετε: 

-Ποια είναι τα δύο μέρη της Αγίας Γραφής. (Καινή  - Παλαιά)
-Τι σημαίνει Διαθήκη
- Ότι Καινή Διαθήκη σημαίνει Καινούργια Διαθήκη (Καινούργια Συμφωνία) καινή = καινούργια
-Πόσα είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο είναι το πρώτο βιβλίο της.
- Σε τι ξεχωρίζει η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά (Τι έγινε μετά τη Γέννηση του Χριστού - Τι έγινε πριν τη Γέννηση του Χριστού)
-Πόσα βιβλία έχει η Καινή Διαθήκη και ποια
-Ποιοι είναι οι 4 Ευαγγελιστές που έγραψαν τα 4 Ευαγγέλια
-Τι σημαίνει Ευαγγέλιο
- Τι μαθαίνουμε αν διαβάσουμε τις Πράξεις των Αποστόλων και τι τις Επιστολές των Αποστόλων.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ : Το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι η Γέννησις, αλλά η ΓΕΝΕΣΙΣ. Η ΓΕΝΕΣΙΣ μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου ΚΙ ΌΧΙ για τη γέννηση του Χριστού.

Καλό διάβασμα!!!