Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε' - Στ'

Γλώσσα 

Σήμερα ασχοληθήκαμε με τι εγκλίσεις των ρημάτων πρώτης συζυγίας
Μαθαίνουμε καλά την φωτοτυπία με τη θεωρία, όσον αφορά την οριστική, υποτακτική και προστακτική.
 Από το φυλλάδιο με τις κλίσεις ρημάτων (αυτό που χρησιμοποιήσατε σήμερα αλλά το έχετε εδώ και καιρό) βοηθιόμαστε για να κλίνουμε τα ρήματα ράβω και ράβομαι στις 3 αυτές εγκλίσεις σε όλους τους χρόνους.
 Ορθογραφία έχουμε την καινούρια φωτοτυπία με τις λέξεις.

Μαθηματικά Ε' 
Αφού αντιγράψουμε τα προβλήματα  από τη φωτοτυπία στο τετράδιο, τα λύνουμε.

Μαθηματικά Στ΄

Κάναμε τους διάφορους τρόπους διαίρεσης (βλέπουμε πενηντάφυλλο) και στο τετράδιο κάνουμε μόνο την πρώτη άσκηση από τη φωτοτυπία.

Θρησκευτικά

Ασχοληθήκαμε με το κεφάλαιο με τους ψαλμούς (Κεφάλαιο 7)

Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε Γεωγραφία.  Στη γεωγραφία έχουμε το κεφάλαιο με τις εποχές. Για το σπίτι έχουμε τις ασκήσεις 1 και 3 στο λεπτό (σελ. 9) Επίσης μελετήστε λίγο κι αυτές τις εικόνες.Επίσης έχουμε και Φυσική. Στη Φυσική μαθαίνουμε τις πηγές ενέργειας που έχουμε (πετρέλαιο, γαιάνθρακας, γεωθερμία κτλ) και πώς εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που αποθηκεύσει. (Κεφάλαιο Πηγές ενέργειας)