Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

με τι ασχοληθήκαμε Ε΄- Στ

Γλώσσα

Για τη Δευτέρα έχουμε 
1) Ανάγνωση
2) Ορθογραφία έχουμε το κείμενο της αντιγραφής,τις λέξεις της φωτοτυπίας που του έδωσα τελευταία και τις υπογραμμισμένες λέξεις από το γλωσσάρι της ιστορίας
3) Μία φωτοτυπία για το σπίτι

Ιστορία

Στην ιστορία ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο  4 " κλέφτες και αρματολοί "
Έχουμε και το σχεδιάγραμμα

Γεωγραφία

Προχωρήσαμε στο Κεφάλαιο 6 " Το ηλιακό σύστημα". Πέρα από το γλωσσάρι θα πρέπει να ξέρουμε και τους πλανήτες και να τους τοποθετούμε στη σειρά από αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο μέχρι τον  μακρύτερο.
Ασκήσεις για το σπίτι 2 και 3 σελ.10 (λεπτό)

Μαθηματικά Ε

Για το σπίτι έχουμε τις επαναληπτικές ασκήσεις στο χοντρό

Θρησκευτικά

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 8 " Το βιβλίο της Αλήθειας στη Θεία Λειτουργία". 
Αφού του κάνουμε μία ανάγνωση, θα απαντήσουμε την άσκηση 2  (σελ. 30) στο τετράδιο των τριών θεμάτων. Το μάθημά μας όμως θα είναι τα Μυστήρια από τη φωτοτυπία που σας έδωσα.


Σας θυμίζω ότι τη Δευτέρα έχουμε Φυσική, στην οποία πρέπει να ξέρουμε την ιστορία του πετρελαίου (δημιουργία, εξόρυξη, μεταφορά) και Κοινωνική αγωγή, στην οποία πρέπει να ξέρουμε τις μορφές της οικογένειας (σελ. 10) και να κάνουμε την άσκηση πάνω πάνω της σελίδας 13.