Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε΄ - Στ΄

Ύστερα από μια μικρή διακοπή επανερχόμαστε δριμύτεροι.

Γι΄ αύριο θα έχουμε αντιγραφή-ορθογραφία, καθώς και τη φωτοτυπία με τις λέξεις

Ιστορία θα έχουμε όλο το 3ο κεφάλαιο " Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων" . Έχετε στα χέρια σας και το σχεδιάγραμμα.

Γεωγραφία
Στη Γεωγραφία έχουμε επανάληψη το 5ο κεφάλαιο " Η περιφορά της γης - Οι εποχές"

Θρησκευτικά
Στα θρησκευτικά διαβάζουμε καλά τις σελίδες 24 και 25 " Ψαλμοί"

σας θυμίζω ότι γι΄ α'υριο έχουμε ορθογραφία:
α) το κείμενο της αντιγραφής,
β) τις λέξεις της φωτοτυπίας,
γ) το γλωσσαάρι της ιστορίας και
δ) το γλωσσάρι της γεωγραφίας