Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Β΄

Β΄

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε μία επανάληψη στο Κεφάλαιο " Στο κόσμο των κόμικς". Θυμηθήκαμε τα δίψηφα σύμφωνα. δίψηφα φωνήεντα, τις μονοσύλλαβες κ.τ.λ λέξεις, την λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα και το πότε παίρνουν τόνο τα πως, που και η.

Για το σπίτι έχουμε αντιγραφή, ορθογραφία και μία φωτοτυπία.

Μαθηματικά: Ασχοληθήκαμε πάλι με τα περισσότερα, λιγότερα, γράψαμε τρία προβλήματα στο τετράδιο και προσπαθήσαμε να τα λύσουμε.

Σας θυμίζω ότι αύριο που έχουμε Μελέτη, έχουμε ορθογραφία και τις λέξεις της Μελέτης.