Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε-Στ

Ε-Στ

Αύριο έχουμε 
Γλώσσα: Έχετε να κάνετε μια φωτοτυπία. Βέβαια επειδή αύριο δεν έχουμε Γλώσσα, δεν υπάρχει λόγος να την κάνετε. Υποχρεωτικά, όμως, θα την φέρετε τη Δευτέρα.

Μαθηματικά Ε΄
Τη φωτοτυπία

Μαθηματικά Στ
Από το λεπτό στο κεφάλαιο 6 έχουμε την άσκηση 3 και από τη φωτοτυπία την δεύτερη άσκηση

Ιστορία 

Έχουμε να διαβάσουμε το κεφάλαιο " Οι συνθήκεςζωής των Ελλήνων" μέχρι και την παράγραφο Φορολογία Ελλήνων.Επίσης αντλούμε και τις πιο σημαντικές πληροφορίες από το σχεδιάγραμμα. Σας υπενθυμίζω ότι για ορθογραφία αύριο έχουμε τι σημαίνουν οι λέξεις Άρχουσα τάξη, ιεροδικείο, λιτανεία, κεφαλικός φόρος, δεκάτη και εξισλαμισμός.

Τέλος σας υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε Γεωγραφία με την πρόσθετη διαδικτυακή άσκηση και τις ασκήσεις (θυμηθείτε εδώ)

Όσον αφορά τα θρησκευτικά έχουμε το κεφάλαιο με τον Ησαϊα (κεφάλαιο 6) αλλά και επανάληψη το κεφάλαιο 5.Σας θυμίζω ότι πρέπει να ξέρετε για το κεφάλαιο 5:

-Ποια είναι τα δύο μέρη της Αγίας Γραφής. (Καινή  - Παλαιά)
-Τι σημαίνει Διαθήκη
- Ότι Καινή Διαθήκη σημαίνει Καινούργια Διαθήκη (Καινούργια Συμφωνία) καινή = καινούργια
-Πόσα είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο είναι το πρώτο βιβλίο της.
- Σε τι ξεχωρίζει η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά (Τι έγινε μετά τη Γέννηση του Χριστού - Τι έγινε πριν τη Γέννηση του Χριστού)
-Πόσα βιβλία έχει η Καινή Διαθήκη και ποια
-Ποιοι είναι οι 4 Ευαγγελιστές που έγραψαν τα 4 Ευαγγέλια
-Τι σημαίνει Ευαγγέλιο
- Τι μαθαίνουμε αν διαβάσουμε τις Πράξεις των Αποστόλων και τι τις Επιστολές των Αποστόλων.