Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Με τι ασχοληθήκαμε Ε΄ - Στ΄

Ε΄- Στ΄

Γλώσσα: 
Σήμερα ασχοληθήκαμε με τα ρήματα δεύτερης συζυγίας και συμπληρώσαμε τρεις φωτοτυπίες.

Για το σπίτι έχουμε 
α) να κλίνουμε στο τετράδιο εργασιών τα δύο ρήματα της β συζυγίας σε όλους τους χρόνους. Προσοχή: Τα γράμματά σας πρέπει να είναι καλογραμμένα και ΝΑ ΜΗΝ ξεχνάτε τους τόνους.
β) ορθογραφία έχουμε την σημερινη ορθογραφία + το γλωσσάρι από το μάθημα της γεωγραφίας
γ) μία φωτοτυπία

Μαθηματικά Στ΄

Αφού λύσαμε τις ασκήσεις του βιβλίου, έχουμε γι΄αύριο

α) μία φωτοτυπία χωρίς να κάνουμε το τελευταίο πρόβλημα. Όσες πράξεις χρειάζονται, τις κάνουμε στην πίσω πλευρά,
β) στο λεπτό έχουμε να λύσουμε τα δύο τελευταία μαγικά τετράγωνα.

Μαθηματικά Ε

Αφού ολοκληρώσαμε το χοντρό στο κεφάλαιο 4, έχουμε γι αύριο μία φωτοτυπία. Σας θυμίζω ότι θα γράψετε την εκφώνηση στο τετράδιο μαθηματικών και στη συνέχεια θα λύσετε εκεί την άσκηση.

Θρησκευτικά

Για την επόμενη φορά έχουμε τα κεφάλαια 5 και 6.


Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε και Φυσική. Στην Φυσική αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι οι ασκήσεις για το σπίτι.
Στη Γεωγραφία πρέπει να ξέρουμε τι είναι γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, δίκτυο συντεταγμένων, παράλληλος, μεσημβρινός. Θα σας δοθεί αύριο ένας χάρτης κι εσείς θα πρέπει
α) να βρείτε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ενός σημείου που θα σας πω
β) να βρείτε το σημείο πάνω στο χάρτη, αφού σας δώσω τις συντεταγμένες του.

Δείτε αυτό τη μικρή παρουσίασηΥστερόγραφο

 1) Όσοι δεν κάνατε τις σημερινές ασκήσεις, τις θέλω οπωσδήποτε αύριο.
2) Όσοι έχετε να ξαναγράψετε κείμενο, γιατί τα γράμματά σας δεν ήταν ευανάγνωστα, το θέλω οπωσδήποτε αύριο
3) Μαθαίνουμε καλά την ορθογραφία μας. Θέλω να αριστεύσετε όλοι αύριο.