Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε στις 14/12 Ε και Στ

Γλώσσα 
Έχουμε ορθογραφία τη φωτοτυπία με τις λέξεις και τους ορισμούς
Τις ασκήσεις στο λεπτό

Μαθηματικά Ε 

Κάνουμε τις διαιρέσεις στο  πενηντάφυλλο

Μαθηματικά

Ολοκληρώνουμε τις ασκήσεις στο πενηντάφυλλο

Φυσική

Διαβάζουμε τη θεωρία " Η θερμότητα μεταδίδεται με ακτινοβολία" από τη φωτοτυπία και κάνουμε τις ασκήσεις του βιβλίου, αλλά και τη φωτοτυπία που σας έδωσα

Ιστορία

Έχουμε το κεφάλαιο " Η επα΄νάσταση αρχίζει στην Πελοπόννησο". Διαβάζουμε όλο το μάθημα και μελετάμε το σχεδιάγραμμα από τη φωτοτυπία.

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Όσοι δεν πήραν  10 την προηγούμενη φορά, θα γράψουν τεστ στα δύο μαθήματα της οργάνωσης της εκκλησίας.