Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε στις 16/12/2015

Γλώσσα
Αντιγραφή / ορθογραφία 4 φορές τις τρεις προτάσεις που κυκλώσαμε στη σελίδα 19.
Από τη φωτοτυπία θυμόμαστε και μαθαίνουμε τι είναι τα ακρωνύμια
Μία φωτοτυπία για το σπίτι

Μαθηματικά

Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο με τα ρέστα. Στο σπίτι κάνουμε μία φωτοτυπία.
θυμίζουμε στα παιδιά ότι

αξία προϊόντος + ρέστα =  χρήματα που δίνω

Άρα από την αξία του προϊόντος ανεβαίνουμε μέχρι να φθάσουμε στα χρήματα που δίνουμε. Αυτά τα χρήματα που ανεβαίνουμε είναι τα ρέστα.