Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε γι΄ αύριο 11/12/2015

Γλώσσα

Για αντιγραφή  (3 φορές) και ορθογραφία έχουμε τις λέξεις από τη σημερινή διορθωμένη φωτοτυπία. Θα ζητήσω από τα παιδιά να βρουν το συνώνυμο ή το αντίθετο μίας λέξης και να τις γράφουν σωστά.
Επίσης, για ορθογραφία θα έχουμε και τις λέξεις της σελ. 57   από το λεπτό.
Μία φωτοτυπία γλώσσας και μία φωτοτυπία μαθηματικών για το σπίτι