Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε γι΄ αύριο Ε και Στ

Καλό μήνα σε όλους και όλες!!!
Γλώσσα

Γι΄ αύριο έχουμε
α) ορθογραφία τις λέξεις της φωτοτυπίας και τις σύνθετες λέξεις από το λεπτό (κυνοκομείο, νοσοκομείο κ.τ.λ.)
β) τη φωτοτυπία των τεσσάρων σελίδων

Μαθηματικά Στ΄

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο με τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς. Μαθαίνουμε ποιοι αριθμοί λέγονται πρώτοι και ποιοι σύνθετοι και από το λεπτό έχουμε τις ασκήσεις 1,2,3,4

Μαθηματικά Ε΄
προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 12.
Διαβάζουμε καλά και μαθαίνουμε τη φωτοτυπία με τη θεωρία
Κάνουμε τη φωτοτυπία με τις ασκήσεις για το σπίτι

Φυσική 
Έχουμε το κεφάλαιο "Διάδοση της θερμότητας με αγωγή"
Διαβάζουμε πολύ καλά τη φωτοτυπία με τη θεωρία

Γεωγραφία

Αύριο πρέπει να ξέρουμε
α) τα στρώματα της ατμόσφαιρας
β)τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου
γ) τι είναι το όζον
τι είναι η τρύπα του όζοντος