Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε για την Παρασκευή 11/12/2015

Γι΄ αύριο έχουμε
Γεωγραφία
Να ξέρουμε πολύ καλά το κεφάλαιο 10 " οι κλιματικές ζώνες της Γης"
\Πρέπει να ξέρουμε καλά το πινακάκι στη σελίδα 41

Γλώσσα
Να φέρετε οπωσδήποτε τη σημερινή φωτοτυπία και όποια φωτοτυπία υπάρχει εκκρεμότητα

Ιστορία
Δεν έχουμε κάτι  


Θρησκευτικά
Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε το Πιστεύω
Διαβάζουμε το μάθημα στη σελ. 48

Μαθηματικά Ε

Διαβάζουμε, από φωτοτυπία, τη θεωρία με τον πολλαπλασιασμό και κάνουμε τις ασκήσεις στη φωτοτυπία

Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε ορθογραφία το γλωσσάρι της Γεωγραφίας στη σελ. 41