Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε στις 7/12 Ε' - Σ'τ


Γλώσσα

Μπήκαμε στο δεύτερο τεύχος 
Αντιγραφή/ορθογραφία
Ανάγνωση

Ιστορία

Γράφουμε τεστ στα κεφάλαια 1- 9

Φυσική

Στη Φυσική έχουμε το Φ.Ε " Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή " και μαθαίνουμε τη θεωρία από τη φωτοτυπία.

Αγωγή

Έχουμε τα δύο κεφάλαια που μιλούν για την οργάνωση, δομή και λειτουργία της εκκλησίας. Επίσης έχουμε μία άσκηση