Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

τι έχουμε στις 16/12/2015

Γλώσσα
Ορθογραφία 'έχουμε ξανά τις λέξεις της Δευτέρας και τους ορισμούς (φωτοτυπία). Για ορθογραφία έχουμε και το Γλωσσάρι της Γεωγραφίας
Μία φωτοτυπία
Διαβάζουμε ξανά από τη φωτοτυπία της θεωρίας τι είναι Υ-Ρ-Α-Κ μεταβατικά, αμετάβατα, απρόσωπα και συνδετικά ρήματα.

Μαθηματικά Ε΄
τη φωτοτυπία

Μαθηματικά Στ'

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο των δυνάμεων. Μαθαίνουμε ποιος είναι ο εκθέτης κ.τ.λ και τι ακριβώς κάνει. (θεωρία βιβλίου)
Κάνουμε τις ασκήσεις στο πενηντάφυλλο

Φυσική

Διαβάζουμε καλά τη θεωρία από τη φωτοτυπία για τα εμβια και άβια. Πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει έμβιο, τι άβιο καθώς και τα χαρακτηριστικά των έμβιων. Κάνουμε τις ασκήσεις του φύλλου εργασίας που κυκλώσαμε.

Γεωγραφία

Έχουμε το κεφάλαιο 11 " Ζώνες βλάστησης".
Μαθαίνουμε καλά ποια είδη βλάστησης συναντούμε στην πολική, εύκρατη και τροπική ζώνη.
Μαθαίνουμε  ποια είδη φυτών υπάρχουν στην τούνδρα, τάιγκα, σαβάνα, στέπα και μεσογειακή περιοχή.
Περιττό να πω ότι μαθαίνουμε τους ορισμούς στο γλωσσάρι και τους έχουμε για ορθογραφία.

Σας θυμίζω ότι αύριο γράφουμε τεστ στη φυσική στην ενότητα " Θερμότητα". Αφού κάνετε μια ανάγνωση το πράσινο βιβλίο (βιβλίο), θα διαβάσετε καλά όλες τις φωτοτυπίες του κεφαλαίου - και την ανακεφαλαιωτική που σας έδωσα τη Δευτέρα - και θα ξέρετε πολύ καλά τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του κίτρινου βιβλίου   και τις ασκήσεις που έχουμε κάνει σε αυτό.