Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε για τη Δευτέρα Β'

α) Να διαβάσουμε το κείμενο στη σελίδα 6.
β) Να βρούμε και να γράψουμε δύο παραδοσιακές συνταγές της περιοχής μας