Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Για πρωτάκια-Πάτημα στη δεκάδα

Οι οδηγίες αυτές θα σας βοηθήσουν για εξάσκηση με το αριθμητήριο στο σπίτι.


Προς γονείς
                                                            Μαθηματικά Κεφάλαιο 42                                      7/3/2013                
Οδηγίες για το πως θα κάνουμε υπέρβάση της δεκάδας

Ήρθε ο καιρός να κάνουμε υπέρβαση της δεκάδας. Έχουμε δύο τρόπους και πρέπει να εξασκηθούμε και στους δύο.
Ο πρώτος είναι  ο πιο εύκολος. Όταν έχουμε το άθροισμα π.χ.  9+3=….  , τότε πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας τον μεγαλύτερο αριθμό (τώρα πια δε μας φτάνουν τα δαχτυλάκια) και να προσθέσουμε   ( δηλαδή να ανεβούμε 3 αριθμούς). Κρατώντας το 9 στο μυαλό και δείχνοντας με τα δαχτυλάκια  μέχρι το 3,    μετράμε 10,  11,  12. Άρα 9+3=12
Ο δεύτερος, ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός, αν και δυσκολότερος θα μας απασχολήσει περισσότερο, γιατί θα βοηθήσει αργότερα τα παιδιά να κάνουν πιο γρήγορα τις  πράξεις. Θα εστιαστούμε περισσότερο σε αυτόν. Πρόκειται για την υπέρβαση της δεκάδας με συμπλήρωμα του 10. Σκοπός μας είναι να συμπληρώσουμε πρώτα τη δεκάδα (10) και μετά να προσθέσουμε ό,τι μας περισσεύει.
Αρχικά θα δουλέψουμε με το αριθμητήριο μέχρι τα παιδιά τα καταλάβουν πως γίνεται. Καλό είναι να κάνετε αρκετή εξάσκηση στο σπίτι.
Έστω ότι θέλουμε το άθροισμα     8 + 5=…..
Χωρίζουμε στην πρώτη σειρά του αριθμητηρίου τόσες χάντρες όσες λέει ο μεγαλύτερος αριθμός, δηλαδή 8. Εξετάζουμε πόσα  χρειάζονται για να φθάσουμε στο 10. πρόκειται για τις χάντρες  που βρίσκονται δεξιά στο αριθμητήριο. Μεταφέρουμε τις χάντρες και σχηματίζουμε το 10.
Χωρίζουμε στη δεύτερη σειρά τόσες χάντρες όσες λέει ο μικρότερος αριθμός και βγάζουμε αυτές που πήραμε για τη συμπλήρωση του 10.
Τώρα στις δύο σειρές έχει σχηματιστεί  ο αριθμός που θέλουμε.
Σχηματικά 8+5= …..


    8 + 2 = 10
                                     5 – 2= 3
Άρα πρέπει να προσθέσω στην κάτω στήλη 3.

10 + 3 = 13