Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Τη Δευτέρα, 4-2-2013, η Στ τάξη Δημοτικού θα γράψει τεστ στα Μαθηματικά.Θα γράψουμε στα κεφάλαια 19-24.